2. Ogólnopolska Pielgrzymka Rycerzy Kolumba odbywa się w dniach 22-23 lutego na Jasnej Górze. Przybyli członkowie Zakonu z wielu rad w Polsce wraz z rodzinami - w sumie ok. 130 osób. Pielgrzymka jest organizowana przez rady 14023, 14955 i 15015. Rady Rycerzy Kolumba przyjechali z wielu miast Polski m.in. z Częstochowy, Starachowic, Tychów, Suchedniowa, Dębicy, Skarżyska Kamiennej, Chmielnika i Gdańska. 

„Członkiem Rycerzy Kolumba może zostać dorosły mężczyzna, praktykujący katolik, spełniający to, co do katolika należy, uczestniczenie i przyjmowanie sakramentów świętych, który ma chęć pomagania innym. Takich mężczyzn mile widzimy i zapraszamy w szeregi - mówi Stanisław Dziwiński, delegat rejonowy Rycerzy Kolumba w Polsce – Mamy cztery zasady działania: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Miłosierdzie to m.in. pomoc innym, działania charytatywne, działania wspierające w trudnych chwilach, działania pro-life, czyli ochrona życia od początku. Działamy również bardzo mocno przy parafiach, pomagamy księżom, bronimy księży przed atakami, ale przede wszystkim dajemy świadectwo swoją postawą, swoim zaangażowaniem, pokazujemy innym, że można żyć w duchu jedności, braterstwa i wzajemnej pomocy”. 

„Bractwo pięknie się rozwija, bo ma piękne idee miłosierdzia, braterstwa, jedności i patriotyzmu. Bardzo mnie cieszy ta gotowość do modlitwy, ale i do działania i ta braterska atmosfera, nazywamy się braćmi i mamy pełne zaufanie, szacunek i moc działania - opowiada ks. Józef Dobosz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, diecezjalny duszpasterz kapelan Rycerzy Kolumba diec. tarnowskiej – Na Jasnej Górze będziemy dziękować za wiele dobra, które się zrodziło pośród Rycerzy Kolumba. Ja osobiście przybyłem razem z delegacją Rycerzy Kolumba z diec. tarnowskiej, aby dziękować za braterską życzliwość, kiedy dach świątyni Miłosierdzia Bożego, podczas wichury został zerwany, wielka stała się szkoda i Rycerze Kolumba w całej Polsce przyszli nie tylko z modlitewną pomocą, ale i materialną”. 

Zakon Rycerzy Kolumba założył w 1882 roku ks. Michael McGivney. Rycerzy łączył ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata. Najważniejsza dla członków Zakonu jest wierność Kościołowi Katolickiemu i jego misji. Działalność Rycerzy Kolumba to przede wszystkim działalność charytatywna, obrona życia, wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. 

Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów i innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym. 

Rycerze Kolumba współpracowali z Ojcem Świętym Janem Pawłem II od początku jego pontyfikatu. Na przestrzeni lat współpraca Rycerzy z Ojcem Świętym obejmowała trzy główne dziedziny: komunikację radiowo-telewizyjną, renowację i prace budowlane przy bazylice Św. Piotra w Rzymie, a także finansowanie inicjatyw Ojca Świętego. 

Pielgrzymka rozpoczęła się w Kaplicy św. Józefa wprowadzeniem flag: narodowej, rycerskiej i papieskiej. Odśpiewano „Boże coś Polskę” i „Błękitne rozwińmy sztandary”. O godz. 16.30 rozpoczęła się Droga Krzyżowa. 

Mszy św. o godz. 18.30 przed Cudownym Obrazem przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. „Tu na Jasnej Górze, jesteście drodzy rycerze u siebie, u Pani, u Tej, która patronuje waszemu rycerstwu – mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak – Jaka jest duchowość rycerska, rycerzy Jezusa i rycerzy Maryi? Oczywiście rycerz to ten, który walczy, ale w znaczeniu chrześcijańskim nie ma walki z nikim, jest walka ‘o’, nie walka ‘z kimkolwiek’, ale walka należy do istoty życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin rodzi się też do walki, musi obronić największe wartości, które mu Bóg zaofiarował, największe dobra, swoją wielką godność człowieczą, to że jest synem Boskim, musi zawalczyć o to, żeby przeszedł przez to życie dobrze, żeby doszedł do nieba, do Boga (...) bez walki tego nie ma”. 

W dalszym programie dnia znalazły się modlitwa różańcowa o pokój na świecie i Apel Jasnogórski. 

W niedzielę, o godz. 8.00 w bazylice została odprawiona Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosiłks. kan. Ryszard Umański, kapelan Rady 14955. 

Na zakończenie Mszy św. odczytany został Akt Oddania Rycerzy Kolumba Matce Bożej

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ mś 
2014-02-23, niedziela, godz. 13.00 

* 

My, Rycerze Kolumba z Rad: 14023, 14955, 15015 i 15672 mamy zaszczyt zaprosić Braci Rycerzy wraz z rodzinami na kolejną Rodzinną Pielgrzymkę do Matki Bożej – Pani Jasnogórskiej w dniach 22–23 lutego 2014 roku. 

Będzie to znów okazja do spotkania, poznania się, podzielenia się swoimi troskami, radościami, a przede wszystkim wzmocnienia duchowych sił, przez uczestnictwo we Mszach Świętych, Drodze Krzyżowej, Apelu Jasnogórskim i indywidualnych modlitwach. To spotkanie w naszym Wspólnym Domu u boku Naszej Matki. Nie zabraknie też wrażeń estetycznych. 

Program: 

22 lutego, sobota 
13.30 - Rozpoczęcie Pielgrzymki 
Wprowadzenie Flag Narodowej, Rycerskiej i Papieskiej 
Odśpiewanie „Błękitne rozwińmy sztandary” 
Powitanie zaproszonych gości 
Odśpiewanie „Boże coś Polskę…” 
Wystąpienie zaproszonych gości 
Wystąpienie przedstawiciela Zakonu Paulinów z Jasnej Góry 
Koncert pieśni religijnych w wykonaniu Artura Bińka i Kamila Powrózka 
Bardów ze Starachowic 
Referat „Pierwsze kraje chrześcijańskie - Gruzja” – Brat Leszek Waksmundzki 
16.30 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 
18.30 - Msza św. w Kaplicy Matki Bożej 
20.00 - Udział w czuwaniu i modlitwie różańcowej - Modlitwa o Pokój na Świecie 
21.00 - Udział w Apelu Jasnogórskim 

23 lutego, niedziela 
8.00 - Msza św. w Bazylice. Odnowienie Ślubów Jasnogórskich 
09.30 - Możliwość zwiedzania Jasnej Góry z Przewodnikiem - Biblioteka 
13.30 - Spotkanie w Kaplicy Różańcowej 
Referat „Święty Krzyż – najstarsze Polskie Sanktuarium” - Brat Andrzej Wąchocki 
Wystąpienie Kapelana Stanowego Pomocniczego - Ks. Dr Tomasz Kraj 
Wystąpienie Delegata Stanowego - Brat Krzysztof Orzechowski Komunikaty, Modlitwy końcowe 
Odśpiewanie „Króluj nam Chryste”, zakończenie Pielgrzymki

 «  1  2  3  4  [5] 

Powrót

 

Święta

Wtorek, XVI Tydzień zwykły
Rok C, I
Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

GALERIA

nowy element

facebook

googleplus

youtube