REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Chmielnik 2018

Z racji  Misji, które będziemy przeżywać w dniach 3-10 czerwca, w 10 rocznicę nawiedzenia obrazu MB  Częstochowskiej i poświęcenia kaplicy MB Fatimskiej, w tym roku rekolekcje będą przebiegać w następujący sposób:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA

8.15.           Msza św.  dla dzieci szkół podstawowych

12.00          Msza św. dla młodzieży gimnazjum

Porządek Mszy w ŚRODĘ:

 6.30           z nauką ogólną

 8.15           Szkoła Podstawowe,

10.00          z nauka ogólną

12.00          Gimnazjum;

17.00          z nauką ogólną

CZWARTEK 6.30; 8.30, 10.00, 12.00, 17.00 z naukami ogólnymi dla wszystkich

Nauki rekolekcyjne dla dzieci w poniedziałek i wtorek wygłosi ks. diakon Michał. W środę i czwartek dla wszystkich Księża Profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach ks. Mirosław Kowalski i ks. Szymon Górski

ŚRODA I CZWARTEK - DNI SPOWIEDZI

Sakrament pokuty będzie w godzinach 8.30 – 13.00 oraz 16.00 – 18.00

Na ołtarzach bocznych znajdują się kartki spowiedzi wielkanocnej. Wszyscy, którzy skorzystali z             sakramentu pokuty niech wypełnią kartkę i zostawią w koszyczku. Możemy korzystać ze spowiedzi w innej parafii, ale kartkę trzeba wypełnić w naszej parafii. Mieszkańcy wsi wpisują imię i nazwisko, nazwę miejscowości i nr domu.  Mieszkańcy Chmielnika: ulicę i numer domu albo numer bloku i mieszkania. Na kartce wpisujemyadres gdzie przyjmujemy księdza po kolędzie – a nie gdzie jesteśmy zameldowani. Serdecznie dziękujemy.

 [1] 

Powrót

 

      "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

                                                                                             /Jan Paweł II/

   

     Bóg zapłać za przyłączenie się do zbiórek żywności dla potrzebujących organizowanych przez Bank Żywności i Caritas. Zebraliśmy prawie 1300 kg artykułów spożywczych. Wdzięczność jest pamięcią serca. Dziękujemy wolontariuszom - uczniom naszych szkół: Powiatowego Zespołu Szkół, Gimnazjum i Harcerzom ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku za poświęcenie wolnego czasu i za zaangażowanie się w zbiórkę. Szczególne podziękowania kierujemy do Ludzi Dobrej Woli za okazanie serca potrzebującym poprzez zakup produktów, a także do właścicieli sklepów za wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji. Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi. 

 [1] 

Powrót

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

W roku duszpasterskim szczególnie poświęconym odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego zapraszamy do udziału w Seminarium Odnowy Wiary. Poprowadzi je w naszej parafii Witek Wilk.  Seminarium Odnowy Wiary to szczególny czas, w którym Pan Bóg chce przemieniać nasze życie, dotykać naszych serc uzdrawiającą miłością oraz odnowić dary Ducha Świętego złożone w nas na chrzcie i w sakramencie bierzmowania.

Seminarium to cykl 8 spotkań w każdą środę począwszy od 11.04.2018 do 30.05.2018.Spotkania rozpoczynać się będą wieczorną Mszą świętą. Po Eucharystii zostanie wygłoszona konferencja. Następnie uczestnicy zgłębią usłyszane treści i podzielą się swoim doświadczeniem w małych grupach pod kierunkiem animatorów. Podczas trwania seminarium każdy uczestnik zostanie dwukrotnie objęty indywidualną modlitwą wstawienniczą:

  1.  Modlitwa o uzdrowienie serca.
  2.  Modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego.

Uwaga! Seminarium to rekolekcje, które mają charakter zamknięty. Dlatego też udział w nim odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Informacje i zapisy:

Szczegółowe informacje, a także zapisy pod numerem 510 674 899.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 marca. Jednorazowa ofiara na poczet kosztów organizacji seminarium wynosi 40zł i będzie zbierana w pierwszym dniu rekolekcji, przy rejestracji. Jeśli nie jesteś w stanie uregulować tej opłaty to i tak serdecznie Cię zapraszamy do uczestnictwa w tym Seminarium.

 

 

www.wmocyducha.pl

www.facebook.com/wmocyducha

 
 

 [1] 

Powrót

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by móc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie jakiegoś tam zwykłego postu.

Historycznie biorąc

Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował się powoli, przyjmując różne formy, by wreszcie osiągnąć znane nam dziś oblicze. W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III w. poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII w. za początek postu przyjęto szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę; stąd Środa Popielcowa. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowy popiołem przypominając sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) ujednolicono rożnie funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego Postu, tak że dziś nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się Niedzielą Palmową, czyli niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Triduum Paschalne.

Liturgicznie biorąc

W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej zachęty: poszczenia, modlitwy i jałmużny, przyjmowano różne praktyki pokutne, aby uwydatnić wagę tego okresu i należycie przygotować się do właściwych świąt. W związku z tym cała zewnętrzna oprawa liturgiczna przyjęła również odpowiednią formę: przez cały czas Wielkiego Postu na przykład nie śpiewa się Alleluja; w jego miejsce wykonuje się inny śpiew przed Ewangelią. Poleca się również używania szat liturgicznych koloru fioletowego.

W obecnych czasach, korzystając z bogactwa historycznego rozwoju tego okresu oraz śledząc biblijno-liturgiczne wskazówki Kościoła, mamy pełniejszy obraz tego, co ten czas rzeczywiście oznacza i jak się w nim najlepiej przygotować na święta wielkanocne. Jest to przede wszystkim okres duchowego przygotowania wnętrza (w języku biblijnym: serca) człowieka, któremu towarzyszą zewnętrze przejawy i pewne gesty.

Duchowość Wielkiego Postu

Chodzi tu o to, co Kościół nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:

-większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,

-większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomóc również organizowane rekolekcje parafialne, 

-unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,

-większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej,

-wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,

-korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,

-uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeństwach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu pewnych szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.

Odnajdywanie Boga

 Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia się na modlitwie, poście i jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym w naszym życiu jest Bóg, który jest w stanie skutecznie pokierować nasze życie, uleczyć nasze ewentualne zagubienie się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie. Oczywiście, my ze swojej strony podejmujemy te działania mając na uwadze zbawcze posłanie Jezusa Chrystusa, a szczególnie Jego decyzję ofiarowania swego życia za nas, bo to jest główny motyw naszego nawrócenia (metanoji). Brak co jakiś czas obecności podobnego okresu w naszym życiu, brak tej świętej refleksji przynajmniej raz w roku wcześniej czy później jest w stanie wyjałowić nas z naszego człowieczeństwa i z naszej wrażliwości na słowo Boga i obecność innych ludzi.

 

 [1] 

Powrót

 

Święta

Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

GALERIA

nowy element

facebook

googleplus

youtube